NASZE STOWARZYSZENIE DZIECIĘCE MARZENIA

Stowarzyszenie działa od czerwca 2011 roku a jego celem jest działanie na rzecz zapewnienia równego startu dzieciom wiejskim, zwłaszcza dzieciom przedszkolnym, które nie mają możliwości uczęszczania do przedszkola jak ich rówieśnicy w miastach oraz kontynuacji nauki w klasach szkoły podstawowej.

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel aby szkoła mogła nadal funkcjonować i jednocześnie być  modernizowana dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość pogłębiać swoją wiedzę i uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

KWIECIEŃ

 

"Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, pół wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą."

Sobota 30.04.2016

AKCJA "GÓRA GROSZA"

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

DOŁĄCZ DO AKCJI EKOSZKOŁA !

Dołącz do EKO-rankingu szkół! Segreguj odpady, pozyskuj pieniądze oraz nagrody dla swojej szkoły!

EKOSZKOŁA to miejsce, w którym dzieci i młodzież uczą się ekologii: jak dbać o czyste i zdrowe środowisko.

EKOSZKOŁA to miejsce, gdzie dzieci i młodzież uczą się ekonomii: jak ze "śmieci" i pracy zdobyć pieniądze.

EKOSZKOŁA to miejsce, gdzie dzieci i młodzież uczą się wspólnego działania dla wspólnych celów.

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY ?

Dziś w naszym kraju około 90 proc. odpadów komunalnych trafia na składowiska, z czego 30 proc. masy to zużyte opakowania. Rocznie każdy Polak produkuje ponad 300 kg śmieci. Nadal popularnym nawykiem wśród Polaków jest palenie śmieci w piecach lub na terenie posesji. Pali się nie tylko papier, odpady BIO, ale także plastik, przez który emitowane są do atmosfery trujące substancje. Podczas, gdy wszystkie te artykuły można by przeznaczyć do segregacji.

Tak naprawdę recykling to nie czynność, ale sposób myślenia. Wstępnej segregacji dokonujemy już na etapie zakupu:

 • wybierając produkty powstałe z surowców wtórnych,
 • kupując produkty w dużych opakowaniach, które można łatwo poddać odzyskowi,
 • kupując tyle, ile naprawdę potrzebujemy,
 • podczas zakupów należy korzystać z torby wielokrotnego użytku. Pamiętając, że każda torba jednorazowa w sklepie to dodatkowy koszt i dodatkowy śmieć, który rozkłada się ponad 100 lat,
 • należy unikać produktów zapakowanych w wiele warstw opakowań, każde opakowanie to osobny śmieć,
 • należy unikać jednorazowych produktów np. plastikowych sztućców czy papierowych talerzyków.

 

Segregując odpady należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

 • Karton – spłaszczyć, usunąć elementy plastikowe lub metalowe,
 • Terminarze w twardych okładkach – oderwać okładkę,
 • Puszki aluminiowe – opróżnić, opłukać, wysuszyć,
 • Opakowania kartonowe – kartonik spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie plastikowych nakrętek,
 • Szklane butelki – zdjąć zakrętki, opróżnić, oczyścić, osuszyć, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet,
 • Butelki plastikowe PET – zużyć, osuszyć, zgnieść i zakręcić.

Te codzienne czynności są bardzo ważne, aby zmniejszyć negatywny wpływ składowanych odpadów na środowisko.
Do segregowania śmieci powinny zachęcić nas aspekty ekologiczne i ekonomiczne. Dzięki segregowaniu odpadów dbamy o miasto oraz środowisko, w którym żyć będą przyszłe pokolenia. Ale także dbamy o zawartość naszych portfeli czy kont bankowych.

Recykling na całym świecie stał się elementem codziennego życia. Wszyscy odpowiedzialni mieszkańcy miast i wsi segregują odpady, bo mają świadomość zysków, jakie z takiego działania płyną. I choć recykling „wymyślili” Japończycy już w XI wieku, to światowym liderem i twórcą trendu stał się Nowy Jork. Pierwszy kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów wprowadzono tam już w 1895 roku, a pierwsze na świecie Centrum Recyklingu powstało dwa lata później. Upowszechnienie recyklingu stało się inspiracją dla nowojorskich projektantów, którzy zaczęli szyć z odpadów selektywnych. Przez co recykling i ekologia wpisały się w kanon światowej mody.

Na korzyść recyklingu świadczą przede wszystkim liczby:

 • Jedna tona szkła to około 3300 sztuk nowych, półlitrowych butelek;
 • Z jednej tony butelek PET może powstać 1000 polarów. Na zrobienie jednego ciepłego polaru wystarczy zaledwie 35 butelek PET;
 • Odzyskując 1 tonę makulatury chronimy 17 drzew;
 • Recykling 1 tony złomu aluminiowego to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kg ropy naftowej;
 • Produkcja aluminium z recyklingu daje 60% oszczędności w porównaniu do produkcji aluminium z boksytów;
 • Recykling 1 tony złomu stalowego oszczędza 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu i 3-4 kg cyny;
 • Z tony folii można zrobić ponownie 55 550 toreb na zakupy;
 • Recykling 1 aluminiowej puszki może wytworzyć energię do zasilania telewizora przez 3 godziny;
 • Energia odzyskana z jednej torby plastikowej to 10 minut świecenia 60-watowej żarówki.

Drodzy rodzice i przyjaciele naszej szkoły !!!

PRZEKAŻCIE 1% WASZEGO PODATKU NA NASZĄ SZKOŁĘ !!!

 

To bardzo proste w zeznaniu podatkowym w rubryce KRS wpiszcie nr.0000052078, w punkcie cel szczegółowy należy wpisać dla Szkoły Podstawowej w Maciejowicach

 

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MACIEJOWICACH

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maciejowicach informuje, że trwają zapisy do klasy pierwszej terapeutycznej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym brała udział w Rządowym Programie "Książka Naszych Marzeń". W ramach projektu do biblioteki szkolnej zakupiono 70 pozycji na kwotę 1238,09 PLN. Są to książki dostosowane do zainteresowań i wieku naszych uczniow. Wybierając je konsultowaliśmy listę książek z Radą Rodziców, Samorządem Szkolnym, uczniami I i II etapu edukacyjnego. Ucznoiwie bardzo chetnie czytają książki, szczególnie dzieci młodsze.

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE W SZKOLE !

Edukacja najmłodszych dzieci to jeden z priorytetów polskiego rządu. Powinna dawać im szansę na dobry rozwój, umożliwiać dobre przygotowanie do dalszej nauki, do dorosłego życia i konkurowania na nowoczesnym rynku, a także być na miarę XXI wieku. Temu podporządkowane są działania ministra edukacji narodowej, który dba o to, żeby do gmin trafiło jak najwięcej środków na rozwój edukacji przedszkolnej i na przygotowanie szkół do obniżenia wieku szkolnego.

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Była to niebywała szansa na wsparcie wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Zerówka w naszej szkole w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu została doposażone w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywną. Sala w została przygotowane do p

Poprawiły się warunki funkcjonowania istniejącego oddziału przedszkolnego oraz zostały one przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci .

Projekt miał zasięg ogólnopolski, a celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 była:

 • poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia usług najwyższej jakości na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
 • likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym,
 • stałe, zgodne z polityką oświatową Państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej

  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września (wtorek ) 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 


Prowadzimy świetlicę opiekuńczą codziennie od godz.7.00do 17.00

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  dla wszystkich uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względów na czas pracy ich rodziców lub dojazd do pracy, szkoła prowadzi bezpłatną świetlicę od godz. 7.00- 17.00

MODEL ABSOLWENTA

…jest aktywny

Posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

Ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

Wykazuje się samodzielnością

…jest ciekawy świata

Stara się poszerzać  swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

Lubi i chce się uczyć

Jest wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

…jest odpowiedzialny

Umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

Umie rozwiązywać problemy

Cieszy się z sukcesów i potrafi zaakceptować porażki

Zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

Umie dokonać samooceny

…jest otwarty

Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

Umie współdziałać  w grupie

Prezentuje swój punkt widzenia

Jest dobrym organizatorem

…jest optymistą

Jest pogodny

Pozytywnie patrzy na świat

Wierzy w siebie

...jest prawy

Umie odróżnić dobro od zła

Cechuje go uczciwość i prawdomówność

Zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

…jest tolerancyjny

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

Jest wrażliwy na potrzeby innych

…jest krytyczny

Selekcjonuje  i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
  SP Maciejowice 25
  32-010 Luborzyca

 • 012 387 70 28

Galeria zdjęć