NASZE STOWARZYSZENIE DZIECIĘCE MARZENIA

Stowarzyszenie działa od czerwca 2011 roku a jego celem jest działanie na rzecz zapewnienia równego startu dzieciom wiejskim, zwłaszcza dzieciom przedszkolnym, które nie mają możliwości uczęszczania do przedszkola jak ich rówieśnicy w miastach oraz kontynuacji nauki w klasach szkoły podstawowej.

Stowarzyszenie stawia sobie również za cel aby szkoła mogła nadal funkcjonować i jednocześnie być  modernizowana dzięki czemu uczniowie będą mieli możliwość pogłębiać swoją wiedzę i uzyskiwać coraz lepsze wyniki w nauce.

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane

LISTOPAD

​ 

30 LISTOPADA ANDRZEJKI

AKCJA "GÓRA GROSZA"

Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, zawodowych rodzin zastępczych oraz domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

DOŁĄCZ DO NAS !!!

SPRZĄTAMY ŚWIAT !!1

Niedziela 29.11.2015

Drodzy rodzice i przyjaciele naszej szkoły !!!

PRZEKAŻCIE 1% WASZEGO PODATKU NA NASZĄ SZKOŁĘ !!!

 

To bardzo proste w zeznaniu podatkowym w rubryce KRS wpiszcie nr.0000052078, w punkcie cel szczegółowy należy wpisać dla Szkoły Podstawowej w Maciejowicach

 

DOŁĄCZ DO AKCJI EKOSZKOŁA !

Dołącz do EKO-rankingu szkół! Segreguj odpady, pozyskuj pieniądze oraz nagrody dla swojej szkoły!

EKOSZKOŁA to miejsce, w którym dzieci i młodzież uczą się ekologii: jak dbać o czyste i zdrowe środowisko.

EKOSZKOŁA to miejsce, gdzie dzieci i młodzież uczą się ekonomii: jak ze "śmieci" i pracy zdobyć pieniądze.

EKOSZKOŁA to miejsce, gdzie dzieci i młodzież uczą się wspólnego działania dla wspólnych celów.

WITAMY NA STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MACIEJOWICACH

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU PRZEDSZKOLE W SZKOLE !

Edukacja najmłodszych dzieci to jeden z priorytetów polskiego rządu. Powinna dawać im szansę na dobry rozwój, umożliwiać dobre przygotowanie do dalszej nauki, do dorosłego życia i konkurowania na nowoczesnym rynku, a także być na miarę XXI wieku. Temu podporządkowane są działania ministra edukacji narodowej, który dba o to, żeby do gmin trafiło jak najwięcej środków na rozwój edukacji przedszkolnej i na przygotowanie szkół do obniżenia wieku szkolnego.

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie systemowym w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL, w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Była to niebywała szansa na wsparcie wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Zerówka w naszej szkole w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu została doposażone w funkcjonalne i kolorowe meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne i zabawki edukacyjne, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywną. Sala w została przygotowane do p

Poprawiły się warunki funkcjonowania istniejącego oddziału przedszkolnego oraz zostały one przygotowanie do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci .

Projekt miał zasięg ogólnopolski, a celem dodatkowych działań realizowanych w ramach Poddziałania 9.1.1 była:

 • poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia usług najwyższej jakości na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym,
 • likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów wiejskich i wiejsko-miejskich,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci nieobjętych wychowaniem przedszkolnym,
 • stałe, zgodne z polityką oświatową Państwa upowszechnianie edukacji przedszkolnej

  

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/16

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września (wtorek ) 2015 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

Ferie zimowe

18 - 31 stycznia 2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

 


Prowadzimy świetlicę opiekuńczą codziennie od godz.7.00do 17.00

Zgodnie z rozporządzeniem MEN  dla wszystkich uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względów na czas pracy ich rodziców lub dojazd do pracy, szkoła prowadzi bezpłatną świetlicę od godz. 7.00- 17.00

MODEL ABSOLWENTA

…jest aktywny

Posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości

Ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki

Wykazuje się samodzielnością

…jest ciekawy świata

Stara się poszerzać  swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł

Lubi i chce się uczyć

Jest wrażliwy na piękno przyrody (świadomość ekologiczna)

…jest odpowiedzialny

Umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje

Umie rozwiązywać problemy

Cieszy się z sukcesów i potrafi zaakceptować porażki

Zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować

Umie dokonać samooceny

…jest otwarty

Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami

Umie współdziałać  w grupie

Prezentuje swój punkt widzenia

Jest dobrym organizatorem

…jest optymistą

Jest pogodny

Pozytywnie patrzy na świat

Wierzy w siebie

...jest prawy

Umie odróżnić dobro od zła

Cechuje go uczciwość i prawdomówność

Zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje

Zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

…jest tolerancyjny

Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym

Jest wrażliwy na potrzeby innych

…jest krytyczny

Selekcjonuje  i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
  SP Maciejowice
  32-010 Kocmyrzów

 • 012 387 70 28

Galeria zdjęć