Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/20

 

SZKOŁA   PODSTAWOWA   W   MACIEJOWICACH

                            rok szkolny  2018/2019

 

 

  Wykaz  podręczników i programów dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do    kształcenia ogólnego uwzględniających podstawę programową określoną w:

  • rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [ Dz. U. z 2009r. nr 4, poz.17 ]
  • rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia [ Dz. U. z 2009r. nr 4 , poz. 18 ]
  • rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania  oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników [ Dz. U. z 2009r. nr 89, poz. 730 ]

 

                Oddział  „O”

TYP SZKOŁY

ZAJĘCIA   EDUKACYJNE

TYTUŁ I AUTOR

WYDAWNICTWO

SP

Klasa „O”

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja przedszkolna

 

 

 

 

 

„Jesteśmy dziećmi Bożymi"pod red.

Ks.T.Panusia

Ks.A.Kieliana

s.D.Pawłowska

5-latki

"Olek i Ada na szlaku przygód" 6-latki

"Olek i Ada na szlaku przygód" 5-latki

"Olek i Ada na szlaku przygód" 4-latki

 

 

 

 

 

Św.Stanisław

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC

 

 

 

 

 

 

 

TYP SZKOŁY ZAJĘCIA EDUKACYJNE TYTUŁ I AUTOR WYDAWNICTWO

 SP       

klasa I           

Zajęcia zintegrowane

Religia

J. angielski

 

 

 

 

 

Kształcenie zintegrowane - "Oto ja"

Religia "Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa", ks. T. Panuś, M. Zatorska

Tiger 1

 

 

 

 

 

MAC Edukacja

 

św. Stanisław

Macmillan

 

 

 

 

SP

klasa III

klasa III

J. angielski, "Bugs World "

Kształcenie zintegrowane "Nasza szkoła" kl. 3, Lorek, Zatorska

Religia "Przyjmujemy Pana Jezusa", Panuś, Kielian

Macmillan

Wsip

 

św. Stanisław

 

II etap edukacyjny


Klasa IV - VIII podręczniki i ćwiczenia  zapewnione przez szkołę z wyjatkiem religii

TYP SZKOŁY PRZEDMIOT TYTUŁ I AUTOR NUMER DOPUSZCZENIA

klasa IV

SP  

               

Język polski       

klasa IV

"Słowa na Start", M. Derlakiewicz

 

907/1/2017

 

SP

Język angielski

klasa IV

Brainy, E.  Piotrowska, T. Sztybert

831/1/2017
SP

Matematyka

klasa IV

"Matematyka z plusem 4", Dobrowolska, Jucewicz, Karpiński

 

780/1/2017
SP

Przyroda

klasa IV

"Tajemnice przyrody", J. Golanko,

 

863/2017
SP

Historia

klasa IV

"Wczoraj i dziś", T. Maćkowski

877/1/2017

SP

Technika

klasa IV

Jak to działa, L. Łabecki,M. Łabecka

295/1/2017
SP

Plastyka

klasa IV


 

"Do dzieła!", M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak

903/1/2017
SP

Muzyka

klasa IV

"Lekcja muzyki", M. Gromek,G. Kilbach

852/1/2017
SP

Religia 

klasa IV


 

„Słuchamy Pana Boga”

podręcznik pod red.

Ks.T.Panusia

Ks.A.Kielana

A.Berskiego

Ćwiczenia "Słuchamy Pana Boga", Panuś, Kielan, Berski

AZ-2-01/10
SP

Informatyka

klasa IV

"Lubię to!",M. Kęska

847/1/2017

klasa

  V

SP

Język polski

klasa V

"Słowa na Start", M Derlukiewicz

907/2/2018

SP

Język angielski 

klasa V

"Brainy", E. Piotrowska, T. Sztybert

831/2/2018
SP

Matematyka

klasa V

"Matematyka z plusem", M.Dobrowolska, M.Jucewicz

780/2/2018
SP

Biologia

klasa V

"Puls życia", A. Zdziennicka

844/1/2018
SP

Historia

klasa V

"Wczoraj i dziś", T. Maćkowski

877/2/2018

SP

Religia

klasa V

„Wierzymy w Pana Boga” podręcznik

pod red.Ks.T.Panusia, Ks.A.Kielana,A.Berskiego

Ćwiczenia "Wierzymy w Pana Boga", Panuś, Kielan, Berski

AZ-2-01/10
SP Muzyka

"Lekcje muzyki",M. Gromek, G.Kilbach

852/2/2018
SP

Informatyka

klasa V

"Lubię to!",M.Kęska

847/2/2018
SP

Plastyka

klasa V

"Do dzieła!", M. Ipczyńska, N. Mrozowiak

903/2/2018

klasa

   VI

SP

Język polski

klasa VI

„Słowa na start”! M.Derlukiewicz, podręcznik i ćwiczenia 2 części A.Marcinkiewicz, Lisińska, Grajewska, Kurek

338/5/2014/2016
SP

Język angielski

klasa VI

"Evolution plus", Nick Beare

"Evolution plus", zeszyt ćwiczeń, Nick Beare

675/3/2014/2016
SP

Matematyka

klasa VI

„Matematyka z plusem” podręcznik

K.Zarzycki, M.Dobrowolska, M.Jucewicz

oraz zeszyt ćwiczeń "Matematyka z plusem", wersja C

773/3/2016
SP

Przyroda

klasa VI

„Tajemnice przyrody”

Joanna Stawasz, Feliks Szlajfer,

Hanna Kowalczyk

oraz ćwiczenia, "Tajemnice przyrody" , Mańska, Marszał, Mochnacz, Stawarz, Marko-Worłowska

399/3/2014/2015
SP

Historia i

społeczeństwo

klasa VI

„Wczoraj i dziś"

Grzegorz Wojciechowski

podręcznik i

ćwiczenia 2 części

443/3/2014/2015

SP

Zajęcia komputerowe

kl.VI

Podręcznik "Lubię to", M.Kęska

729/3/2017
SP Muzyka kl.VI

"Lekcja muzyki", Gromek, Kilbach

589/3/2014/2015
SP

Religia

klasa VI

W Kościele umacniamy wiarę"

pod red.

Ks.T.Panusia

Ks.A.Kielana

A.Berskiego

plus ćwiczenia

KR-23-01/10-KR-5/14
SP

Język polski

klasa VII

Podręcznik "Nowe słowa na start", Kościerzyński, Chmiel, Szulc, Gorzałczyńska-Mróz, Kuchta, Ginter, Kościerzyński plus ćwiczenia 907/4/2017
SP

Matematyka

klasa VII

"Matematyka z plusem 7", Dobrowolska, Jucewicz, Karpiński, podręcznik plus ćwiczenia 780/4/2017
SP

Historia

klasa VII

Podręcznik "Wczoraj i dziś", Kłaczkow, Raczkiewicz, Roszak.

Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy siódmej, Fuks, Janicka, Panimasz

877/4/2017
SP

Religia

klasa VII

Podręcznik - "Spotykamy się z żywym słowem", Panuś, Chrzanowska, Lewicka KR-31-01/10-KR-1/12 zgodny z programem nauczania AZ-3-02/13
SP

Plastyka

klasa VII

Podręcznik "Do dzieła", Ipczyńska, Mrozkowiak, 903/4/2017
SP

Język angielski

klasa VII

Podręcznik i ćwiczenia "All clear student" book i workbook, Howarth, Reilly, Morris, Smith 848/1/2017
SP

Muzyka

klasa VII

Podręcznik "Lekcja muzyki", Gromek, Kilbach, 852/4/2017
SP Informatyka Podręcznik "Lubie to" 847/4/2017
SP

Biologia

klasa VII

Podręcznik "Puls życia", Jefimow

Ćwiczenia "Puls życia", Holeczek, Januszewska-Hasiec

844/4/2017
SP

Fizyka

klasa VII

Podręcznik i  cwiczenia "Spotkania z fizyką", Francuz-Ornat, Kulawik, Nowotny-Różańska, Piotrowski 885/1/2017
SP

Chemia

klasa VII

Podręcznik "Chemia Nowej Ery", J. Kuawik, T. Kulawik, Litwin

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej, Mańska, Megiel

785/4/2017
SP

Geografia

klasa VII

Podręcznik "Planeta nowa", Malarz, Szubert, Rachwał 903/3/2017
SP

Język niemiecki

klasa VII

Podręcznik i zeszyt cwiczeń do j. niemieciego dla klasy siódmej szkoły podstawowej "Das is Deutsch!", poziom A1, J. Kamińska 814/1/2017
SP

J. polski

klasa VIII

"Nowe słowa na start" 907/5/2018
SP

Matematyka

klasa VIII

 

"Matematyka z plusem" 780/5/2018
SP

Historia

klasa VIII

"Wczoraj i dziś" 877/5/2018
SP

Religia

klasa VIII

"Żyjemy w miłości Boga" AZ-3-02/13
SP

EDB

klasa VIII

"Żyję i działam bezpiecznie" 846/2017
SP

J. angielski

klasa VIII

"All clear"

 
848/1/2017
SP

Informatyka

klasa VIII

"Lubię to" 847/5/2018
SP

Biologia

klasa VIII

"Puls życia" 844/3/2018
SP

Fizyka

klasa VIII

"Spotkanie z fizyka" 885/2/2018
SP

Chemia

klasa VIII

"Chemia nowej ery" 785/2/2018
SP

Geografia

klasa VIII

"Planeta Nowa" 906/4/18
SP

J. niemiecki

klasa VIII

"Das ist Deutsche" 814/2/2018
SP

WOS

klasa VIII

"Dziś i jutro" 874/2017

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Maciejowicach
    SP Maciejowice 25
    32-010 Luborzyca

  • 012 387 70 28

Galeria zdjęć